המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון, שבאוניברסיטה העברית, מקיים מחקר, הוראה ושיח אקדמי בתחומים הקשורים בריבוי תרבויות וזהויות, וזאת בשילוב של פעילות חברתית, החותרת – הלכה למעשה – לטיפוח אקלים רב תרבותי באוניברסיטה, המכבד את נוכחותן של מגוון הקהילות במרחב הציבורי שלה ומעודד ביטוי עצמי, מימוש היכולת והגשמת המטרות של כל הבאים בשעריה.

 החברה הישראלית היא מגוונת ומרובת קהילות, הנבדלות זו מזו בלאום, בדת ובמידת הדתיות, בשפה ובסממני תרבות שונים. אתגר הרב תרבותיות מאפיין את העולם המערבי בעידן הגלובלי. במדינת ישראל זהו אתגר מורכב במיוחד. על רקע זה מתמודדת החברה הישראלית עם שאלות סבוכות באשר לאופי המדינה, ליחסים בין דת ומדינה ולמקומו של המיעוט הלאומי הערבי.  המרכז יקדם מחקר אקדמי ויעודד שיח בתחומים אלו.

במישור האקדמי המרכז עוסק בחקר היחסים בין זהות לאומית ודתית ובין זהות אזרחית, בין רוב ומיעוט ובין רב תרבותיות ושותפות. בחינה זו נעשית באמצעות תיאוריות עיוניות מובילות בתחום וכלי הביקורת שהן מציעות. בוגרי האוניברסיטה הם אזרחי החברה הישראלית ועליהם להכיר את החברה בה הם חיים על נקודות המבט השונות שמרכיבות אותה. לשם כך המרכז יקדם פיתוח והוראה של קורסים, סדנאות וקליניקות על החברה הישראלית, על רב תרבותיות ועל ביקורת תיאוריות רב תרבותיות.  בהקשר המעשי, המרכז פועל כדי לקדם מדיניות ומציע כיווני פעולה על מנת שהאוניברסיטה תהיה מגוונת ופלורליסטית וכדי שכל הסטודנטים והעובדים באוניברסיטה ירגישו שייכות אליה.

 

מפגשי הסדנא לרב-תרבותיות במבט משווה לשנת תשע"ז

יום ושעהתאריךמרצהנושא

יום רביעי,  14:30-16:00

1.3.17

Judge Iacobucci, canada

 

The Relationship between Canada and Indigenous People: Past, Present and Future. 

יום שלישי, 12:30-14:00

21.3.17

Dr. Lazare Sebiterereko

Multicultralism and Peace building in Congo

יום רביעי, 14:30-16:00

19.4.17

ד"ר מרסי ברינק דנן

Dangerous Cosmopolitanism: Erasing Difference in Istanbul

יום רביעי, 14:30-16:00 

26.4.17

פרופ' מיכאיל קרייני

מלכודת הרב תרבותיות

יום רביעי, 14:30-16:00

3.5.17

סטודנטים מציגים מחקרים

 

יום שלישי, 12:30-14:00

16.5.17

פרופ' אבנר דה שליט

על ערים רב תרבותיות

יום שלישי, 12:30-14:00

23.5.17

ד"ר אבתסאם בראכאת

התמודדות עם אתגרים של נשים דרוזיות בישראל

יום רביעי, 14:30-16:00

7.6.17

Prof. James Green

Multiculturalism in Brazil

יום שלישי, 12:30-14:00

13.6.17

Prof. Peter Shack

TBA

 

לאתר המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

לקליניקה לרב תרבותיות ולמגוון

לסיכום השנתי של המרכז לשנת תשע"ו