פרופ' ברק מדינה

Prof. Barak Medina
פרופ' מן המניין
מנהל אקדמי, המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון
מחזיק בקתדרה על-שם השופט חיים כהן לזכויות האדם
02-5882528

פרופ' מדינה הוא חבר סגל ולשעבר דיקן הפקולטה למשפטים. הוא עוסק בהוראה ובמחקר בשני תחומי משפט עיקריים: משפט חוקתי וניתוח כלכלי של המשפט. הוא בעל תארים במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת הרווארד והאוניברסיטה העברית בירושלים.  כיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות קולומביה (בניו-יורק) וברקלי.

בתחום המשפט החוקתי, פרופ' מדינה עוסק, בין היתר, בתחומים הבאים: תיאוריה של ביקורת שיפוטית, הגנה על זכויות האדם, היבטים משפטיים של המאבק בטרור, איסור הפליה, תורת הבחירה החברתית ועוד. הוא המחבר (יחד עם פרופ' אמנון רובינשטיין) של ספר היסוד בתחום זה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל, והוא משלים כעת ספר על דיני זכויות האדם בישראל. הוא מכהן כממלא מקום נציג ישראל בוועדת ונציה של מועצת אירופה. 

בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט עסק פרופ' מדינה במחקר בתחומים של ניתוח כלכלי של דיני חוזים ושל תחומים אחרים של המשפט.