הסדנה לדיני משפחה

הסדנה לדיני משפחה מיועדת לדיון במחקרים העוסקים בדיני משפחה במובן הרחב. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע ביחס להיבטים שונים של דיני המשפחה וסגיות קרובות, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום ולהוות פורום לדיון בנושאים אלה. 

הסדנה מקיימת דיון תיאורטי לצד דיון פרקטי, עוסקת במצב המשפטי בארץ ובעולם, ומחויבת לפלורליזם של נושאים, עמדות ומתודולוגיות ביחס לדיני המשפחה. 

מפגשי הסדנה לדיני משפחה יתקיימו השנה בימי ד׳ בין השעות 16:30-18:00 בחדר 365.  

תאריך דובר/ת נושא
26.10.22 מפגש פתיחה לתלמידי הסדנה בלבד. נקרא את המאמר "מהפכת זמני השהות השווים בצילו של כשל שיפוטי בצריכת ידע אמפירי". הכותבת, דפנה הקר, לא תנכח במפגש.
2.11.22 עמיחי רדזינר גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל
9.11.22 אורית מלכה עדות אישה ועדות עד אחד בתורת התנאים
16.11.22 יופי תירוש הפרדה בין המינים במשפט הישראלי - סיכום מוער של הדין הפוזיטיבי ומבט לעתיד
23.11.22 שרון שקרג׳י  The Outlawed Family: How Relevant is the Law in Family Litigation?
30.11.22 צבי טריגר עליית הניכור ההורי ודעיכת חזקת הגיל הרך
7.12.22 אריאן רנן-ברזילי  
14.12.22 רם ריבלין Till death do us part? Marital property claims upon death (with Shahr Lifshitz)
28.12.22 אילנית וייל ההגנה המשפטית על הזקן מפני ניצול כלכלי במסגרת יחסי אמון ו/או קרבת משפחה - המצב בישראל והצעות לשיפור
4.1.23 רות הלפרין קדרי ״חתונה לכל דבר ועניין״: לגיטימציה חברתית לנישואין מחוץ לרבנות בישראל (עם אופירה פוקס ואלישבע רוסמן-סטולמן)
11.1.23 רוני ליברזון  

תאריך

דובר/ת

כותרת

28.10.19

מפגש פתיחה

מפגש סגור לתלמידי הסדנה 

4.11.19

דפנה הקר

Elder Law and Its Justifications: A Hybrid Vision Inspired by Family Law

11.11.19

דני לוויתן

The Problem of Authority and Divorce

18.11.19

רות זפרן

Step-parent as Fiduciary

 

25.11.19

שלי קרייצר-לוי

Big Data and the Modern Family

 

   

9.12.19

הדר דנציג-רוזנברג

:Naming, Blaming, Shaming

עמדותיהן של נפגעות עבירות מין שנחשפו בפייסבוק כלפי ביוש התוקפים

16.12.19

צביקה טריגר

The invention of the extended family of choice: the rise and fall (to date) of posthumous grandparenthood in Israel

23.12.19

שירן רייכנברג

הזכות להשתתפות וחוק הנוער טיפול והשגחה- מבט ביקורתי

 

   

6.1.20

ראויה אבו-רביעה

הפער בין המשפט עלי ספר והמשפט בפעולה: נשים מוסלמיות ופוליגמיה בישראל

 

13.1.20

רם ריבלין

Fairness in Allocations of Parental Responsibilities, and the Limits of Law

20.1.20

יפעת מוניקנדם

בין עינוי דין לחיי עובָּרים: מעמדו של עובר שאמו מוצאת להורג

27.1.20

שרון שקרג׳י

Choice of Law for Surrogacy Agreements In the In-Between of Status and Contract