פרופ' תומר ברודי

תומר ברודי
פרופ' חבר
מחזיק בקתדרה לדיני ראיות ומשפט פלילי ע"ש מ' כהן.

השכלה:

University of Toronto, Faculty of Law, Toronto, Ontario, Canada: Doctor of Juridical Science (SJD), 2004.

 

Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law, Jerusalem, Israel: Bachelor of Laws (LLB), 1996.

 

Hebrew University of Jerusalem, Department of International Relations, Jerusalem, Israel: Bachelor of Arts (BA) Cum Laude, 1996.

 

 
פרסומים מייצגים:

Behavioral Economics and International Law (Oxford: Oxford University Press, forthcoming 2018) (with Anne van Aaken).

 

International Governance in the World Trade Organization: Judicial Boundaries and Political Capitulation (London: Cameron and May,

 

רשימת פרסומים