פרסומי סגל הפקולטה

2018
יואב דותן, אנוך דוד. הבדיקה אנושית הנכונה. ב. נתניה: הקיבוץ הארצי; 2018. Publisher's Versionתקציר
בדיההק בדיההק בדיההק בדיההק בדיההק בדיההק בדיההק בדיההק 
PDF icon _-_pdf_2.pdf
2017
בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה
Davidov G ed. בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה Davidov G. כתב העת משפטים. 2017;ג (מו) :23-45.תקציר

גכגכבדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה 

אנוך דוד. שיחה עם פרופ' דוד אנוך בגל"צ על פילוסופיה של המוסר. 2017.
Political Philosophy and Epistemology: The Case of Public Reason. Oxford Studies in Political Philosophy. 2017;3.